top of page
רגולציה לעסק
ABOUT

הצטרפות ישראל לoecd יצרה גל של עדכוני חקיקה בתחומים הבאים:

היתרים מסוגים שונים ובכללם היתר רעלים

רישוי עסקים

איכות הסביבה

בטיחות

כמו כן גדלה המודעות לסקרי סיכונים והם תנאי נדרש בתקני הiso תכניות בטיחות והחלטות הנהלה
 

חברתנו מספקת שירותים בתחומים אלו תוך שמירה על המוטו של פרויקטים במימון חיצוני חלקי גם בתחום הבטיחות וההיתרים:

negativ.png

חברה בתחום ה-outdoor מקבלת מחברתנו שירותי ייעוץ בטיחות בסבסוד
של 60 אחוז

חברה בתחום המתכת מקבלת שירותי ממונה מחברתנו המסובסדים ב60 אחוז ובנוסף כמיליון ₪ מענק מדינה

2 מרלוגים במרכז הארץ מסתייע בחברתנו להוצאת היתר רעלים חברתנו סייעה לו לקבל מימון חיצוני של 70 אחוז מעלות הפרויקט

פתרונות איכותיים במחירים תחרותיים
bottom of page