top of page
שווקים
ייצוא לגרמניה

עוצם באמצעות 2 חברות אחיות האחת ממוקדת בתחבורה ציבורית רכב ושרותים מוניציפליים והשניה בציוד רפואי, hls רגולציה ותעשיה עוסקת בהחדרת חברות לשוק הדובר גרמנית dach. שוק זה מאופיין ב:

 1. תקינה ורגולציה

 2. חסם שפה, המקומיים מדברים שפות רבות אך עושים עסקאות בעיקר בגרמנית

 3. החברות הציבוריות עושות עסקים רק עם חברות גרמניות.

עוצם פועלת בשוק זה בתהליך הבא:

 1. בדיקת מוכנות: חומר שיווקי,בשלות מוצר,ותקציב לפעילות

 2. בדיקת חליפת מימון לעסק לטובת הפעילות מבוסס בעיקר על מענקים ותכניות סבסוד

 3. מחקר שוק ומפגשי סיעור מוחות עם מקבלי החלטות . לחברה מעל 120 קשרים פעילים בשוק וביצעה מעל12 עסקאות בשוק הגרמני מול חברות תחבורה ציבורית. 

 4. בתום המפגשים מכינים תכנית עבודה וקובעים את סדר הפעולות עד להגעה למכירה בפועל ,תשתיות נדרשות ושיטת הפעלה

ייצוא לגרמניה

עוצם באמצעות 2 חברות אחיות האחת ממוקדת בתחבורה ציבורית, רכב ושרותים מוניציפליים והשנייה בציוד רפואי, hls רגולציה ותעשייה עוסקת בהחדרת חברות לשוק הדובר גרמנית dach. שוק זה מאופיין ב:

germany.png
 1. תקינה ורגולציה.

 2. חסם שפה, המקומיים מדברים שפות רבות אך עושים עסקאות בעיקר בגרמנית.

 3. החברות הציבוריות עושות עסקים רק עם חברות גרמניות.​

עוצם פועלת בשוק זה בתהליך הבא:

 1. בדיקת מוכנות: חומר שיווקי,בשלות מוצר,ותקציב לפעילות.

 2. בדיקת חליפת מימון לעסק לטובת הפעילות מבוסס בעיקר על מענקים ותכניות סבסוד.

 3. מחקר שוק ומפגשי סיעור מוחות עם מקבלי החלטות . לחברה מעל 120 קשרים פעילים בשוק וביצעה מעל12 עסקאות בשוק הגרמני מול חברות תחבורה ציבורית. 

 4. בתום המפגשים מכינים תכנית עבודה וקובעים את סדר הפעולות עד להגעה למכירה בפועל ,תשתיות נדרשות ושיטת הפעלה.

ארה"ב

בארה"ב פועלת החברה מול השוק הצבאי, הרכב והתעופה.

בארה"ב על מנת להגיש הצעות מחיר לממשל וזרועותיו וכן אצל רוב הלקוחות נדרש תהליך של פתיחת ספק עוד לפני שמדברים תכליתית

usa.png

החברה בסיוע שותפיה המקומיים מספקת את השרותים הבאים:

 1. פתיחת ספק

 2. איתור הזדמנויות

 3. תאום מפגשים

 4. קבלת הצעות מחיר

 5. מעקב עד סגירה

 6. ניהול לקוח

bottom of page