top of page
מענקי מדינה

תעשיינים רבים בישראל ובפרט אלו היושבים בירושלים ובפריפריה אינם מודעים ליכולתם לקבל מענקים כסיוע לעסק:

  • מענקי חדשנות 

  • מענקי השקעה בציוד 

  • מפעל מאושר

  • מענקי השקעה במיחשוב

  • מענקי כח אדם

loan1.png

פריון

טכנולוגיות  יצור מתקדמות

מפעל מאושר

 נמדדת בעיקר בהחזר השקעה מהיר

מענקי יצוא

מענקי רשות החדשנות 

תכנית מופ"ת

הערך המוסף של עוצם הוא בבחירה בין המענקים ושילוב ביניהם

דוגמאות

יקב פיתח יין חדש ראשון מסוגו בעולם וזכה למענקים בהיקף של 4 מיליון ש"ח

מפעל מתכת פיתח תבניות אלומיניום בעלות משך חיים ארוך במיוחד לתעשיית הבניה וקיבל כמיליון ש"ח 

מפעל תערובות בטון מפתח תערובת מדויקת לייבוש מהיר וחוזק גבוה עם חזרתיות גבוהה המיועדת לתמרורים וסדרות

חברת דיגום משאיות מפתחת כיסוי חדיש למשאיות וקיבלה סיוע של 500 אלף ש"ח

כל החברות קיבלו מענק של בין

500 אלף ₪ - מיליון

bottom of page