top of page

מסלול מופ"ת- מחקר ופיתוח בתעשייהמסלול מופ"ת הינו מסלול להשקעה בתהליכי חדשנות טכנולוגית מטעם רשות החדשנות בתעשייה הישראלית במטרה לפתח ולהטמיע ייצור מוצרים חדשניים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים או שיפור ופיתוח תהליכי ייצור חדשניים באותם המפעלים הישראלים (מסורתיים או ייצור עילית). בכך לחזק את התעשייה הישראלית ואת מדינת ישראל בתחום החדשנות בתעשייה.

מהו ההיקף התקציבים שאתם יכולים לקבל?


Comentarios


bottom of page